Search

GRONINGEN - SPOTLICHT op 25 jaar ICT bedrijven in Noord-Nederland

25 jaar BRIN / IITM

IT is het besparingsmiddel in lastige tijden

Het begon in 1987 met de constatering dat je succesvoller kan zijn dan anderen in de verkoop van computer hardware. Er lagen kansen om snellere  computers te verkopen. Als je ze tenminste  zelf maakte.  Onderdelen scouten op een ontluikende wereldmarkt van computer hardware en zelf PCs voor klanten assembleren. Niet alleen omdat ze sneller, beter en goedkoper zijn, maar vooral om wat je er mee zou kunnen doen!

1988

Het betrekken van de klant en je omgeving in je ontwikkeling. Meedenken met de klant in de tijd en vooral niet in hokjes. Dit resulteerde in een visie op automatisering in vier dimensies. Het was 1 juli 1988, waarop 4D IN VISION Automatisering als onderneming 44959 werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen. Belangrijkste activiteiten? De eerste computerprojecten en de distributie van monitoren in Noord-Nederland.

Wat is beter dan één computer? Twee computers en om die vervolgens met elkaar te verbinden. Het was de tijd van Lantastic en de opkomst van Novell NetWare. De start van het netwerktijdperk voor 4D IN VISION. In het begin van de jaren 90 implementeerden wij beheertools als Novell ZEN Networks en Intel LANDesk Manager. Het inrichten van netwerken en werkplekken vergde een ander niveau van kennis dan enkel het installeren van een server. Voor adequaat beheer was de inrichting van je netwerk ook zeer bepalend. Het spiegelen van je organisatie in het netwerk was ons stokpaardje. Wij zaten bij universiteiten en hogescholen, bedrijven, gemeenten en verzekeraars.

Zernike Science Park

Mond-tot-mond reclame zorgde ervoor dat wij van het ene project in het andere rolden. Met regelmaat organiseerden wij drukbezochte seminars in het auditorium van het Zernike Science Park. Onze activiteiten op het Zernikepark bleven zich uitbreiden. Maar hoe bereik je met al die technische kennis nieuwe mensen? Uiteraard hadden wij het middel van telefoon. Maar als het ging om mensen informeren, dan was de PTT met name onze postbesteller.

Relatiebeheer

Acties richting potentiële klanten waren in eerste instantie massaal maar ook zeer responsgericht. Wij snel in de gaten dat niet ieder bedrijf in de markt was voor ons niveau van automatiseringsdiensten. De uitvoering van marketingacties moest dus intelligenter worden benaderd. En worden geautomatiseerd! Deze nieuwe dienstverlening ging in de markt als “Corporate Contact Management”. Om gerichter organisaties te bereiken met relevante data, moesten wij meer informatie vastleggen van bedrijven. Zo werden secundaire adressenbestanden relatiebestanden.

Door van organisaties kenmerken vast te leggen die relevant zijn voor onze netwerkexpertise en alleen deze bedrijven te benaderen, werden de mailingen kleiner, gerichter en effectiever. Zaken als ‘heeft een organisatie meerdere locaties’, ‘welke automatisering is aanwezig’, ‘hebben ze meer dan 25 computers’ enzovoorts waren zaken die wij vastlegden in een relatiebeheerpakket.  De methode die wij hadden bedacht volgde uit een marktonderzoekmethode volgens het principe van conjunct meten, maar dan anders. In plaats van de massa ging het ons om de top van de klantenpiramide.
 

Volgende pagina

Diversiteit

Itsinthemind.nl Loves Diversity Day Diversiteit Groningen